ON CONSTRUCTION SITE, AT BADRINATH JI KA CHOWK, KHJANE VALO KA RASTA, JAIPUR