shiv nager, near khatu shyam mandir, road no. 5, siker road, jaipur